Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

24.12.2021 (Wigilia) Biblioteka będzie nieczynna. 31.12.2021 (Sylwester) Biblioteka będzie czynna w godz. 8.00-16.00.

Regulamin wypożyczania zbiorów specjalnych audio-booków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

 1. Prawo do wypożyczania zbiorów specjalnych (audiobooków) mają wszyscy.
 2. Wypożyczanie audiobooków jest bezpłatne.
 3. Czytelnicy, którzy chcą wypożyczać zbiory specjalne (płyty CDMP3) do domu zapoznają się z Regulaminem wypożyczania zbiorów specjalnych MBP w Ząbkach, bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego zakłada kartę czytelnika (o ile jeszcze nie ma takiej karty).
 4. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun musi podpisać zgodę na korzystanie ze zbiorów specjalnych biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny osobiście podpisuje zobowiązanie i tym samym wyraża zgodę na wypożyczanie zbiorów multimedialnych przez swoje dzieci. Tym samym rodzic lub opiekun ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tytułu wypożyczenia audiobooków przez dzieci niepełnoletnie.
 5. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia audiobooka jeśli czytelnik zalega ze zwrotem książek do biblioteki.
 6. Dane osobowe czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych książek lub audiobooków oraz do sprawozdań statystycznych.
 7. Czytelnik może wypożyczyć audiobook na dwa tygodnie.
 8. Okresu wypożyczenia na zbiory specjalne nie przedłuża się.
 9. Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych audiobooków jest zabronione.
 10. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować audiobook, który jest aktualnie wypożyczony.
 11. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów specjalnych ustala się opłatę w wysokości 5 groszy za każdy rozpoczęty dzień po regulaminowej dacie zwrotu.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Wszelkie zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem audiobooka.
 13. Za uszkodzenie, zniszczenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zagubienie audiobooka odpowiada Czytelnik( w przypadku dzieci –rodzic lub prawny opiekun). Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia równowartości audiobooka. Za wpłaconą kwotę bibliotekarz wystawi pokwitowanie.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora biblioteki.

Banery/Logo