Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach

Biblioteka Przyjazna Dzieciom

W wakacje nasza Biblioteka wzięła udział w akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom. Polegała ona na oddaniu głosu przez czytelników na bibliotekę, która spełnia wymogi zawarte w tekście poniżej. Nasza Biblioteka spełniła te wymagania i dostała wyróżnienie i certyfikat Biblioteki Przyjaznej Dzieciom.
 
 
Ogólnopolska akcja #BibliotekaPrzyjaznaDzieciom organizowana przez Przystanek Rodzinka promuje czytelnictwo i instytucje je wspierające. Zwraca także uwagę na ogromny potencjał bibliotek - tych dużych, często funkcjonujących w szeroko rozumianej kulturze i edukacji miast, województw, a nawet w skali ogólnopolskiej, ale i tych małych, np. wiejskich, które niejednokrotnie są, poza szkołą, jedyną formą rozwoju młodego człowieka.
 
Głęboko zakorzeniona w Przystanku Rodzinka idea wychowania dzieci poprzez czytanie stanowi podstawę inicjatywy. Wspólny czas poświęcony lekturze książek i rozmowie inspirowanej tematami czy fabułą opowieści jest niezwykle cennym narzędziem edukacyjnym.
 
W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszą edycją, Przystanek Rodzinka powtórzył akcję, docierając do jeszcze większej liczby bibliotek, które aktywnie promują ideę czytelnictwa wśród najmłodszych, młodszych i starszych czytelników.
Wspólne zaangażowanie czytelników bibliotek, wydawnictw, instytucji kultury i polskich artystów zaowocowało wyróżnieniem w drugiej edycji aż 231 bibliotek!
 
Przystanek Rodzinka stworzył listę oraz mapę Bibliotek Przyjaznych Dzieciom, czyli bibliotek, które:
✅ posiadają aktualizowany repertuar książek dla dzieci w różnym wieku,
✅ promują inicjatywę aktywnej lektury z dzieckiem,
✅ charakteryzują się przyjazną atmosferą, a personel biblioteki jest pomocny dziecku,
✅ oferują różnorodny materiał – nie tylko książki, ale także audiobooki, gry edukacyjne, komiksy, materiały multimedialne itp.
✅ dysponują kącikiem do czytania i zabawy,
✅ regularnie organizują różnego rodzaju warsztaty, zajęcia edukacyjne, spotkania z autorami itp.
✅ posiadają ciekawą aranżację przestrzeni – np. kolorowe dekoracje, prace czytelników, tematyczne kąciki czy specjalne miejsca dla dzieci,
✅ współpracują z lokalną społecznością – np. ze szkołami i przedszkolami,
✅ lub w jakikolwiek inny sposób popularyzują czytanie jako sposób wychowania i spędzania czasu z dzieckiem oraz inicjatywę aktywnej lektury.
 
Zgłaszanie bibliotek do 2. edycji miało miejsce w lipcu i sierpniu 2023 roku. Spośród komentujących wybrano 10 osób, do których powędrowały paczki z książkami dla dzieci od wydawnictw i instytucji wspierających akcję.
 
Więcej informacji na temat wszystkich edycji akcji Biblioteka Przyjazna Dzieciom można znaleźć na stronie https://przystanekrodzinka.pl/biblioteka-przyjazna-dzieciom/
Rodzinka planuje regularne wznowienia akcji mające na celu aktywizację i zachęcenie do odwiedzin bibliotek z dziećmi, a przy tym promocję czytania z dziećmi od najmłodszych lat.