Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

 1. Kaucja dla osób nieposiadających stałego miejsca pobytu na terenie miasta Ząbki:
  35 zł za każdą pozycję.

 2. Kaucja za wypożyczenie materiałów szczególnie cennych:
  dwukrotna cena rynkowa (nie mniej jednak niż 30 zł).

 3. Ekwiwalent za pozycje zagubione lub zniszczone:
  cena inwentarzowa pozycji, nie mniej jednak niż 35 zł.

 4. Opłata za zwrócenie wypożyczonych materiałów po terminie :
  0,05 gr za każdy egzemplarz - dziennie.

 5. Opłata za upomnienie wysłane zwykłym listem:
  5 zł

 6. Opłata za upomnienie wysłane SMS-em:
  1 zł

 7. Opłata za rozmowę telefoniczną:
  1 zł

 8. Opłata za odtworzenie zniszczonej kopii dokumentu multimedialnego na nośniku CD:
  5 zł.