Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Godziny otwarcia - wtorek, środa: 10.00-16.00 | czwartek, piątek: 13.00-18.00 | sobota: 9.00-13.00

Klub Malucha

Już od kilku lat, co drugi piątek każdego miesiąca, nasza biblioteka organizuje warsztaty plastyczne dla naszych najmłodszych czytelników.

Dzieci z Klubu Malucha przez ten czas poznały różne techniki: rysowanie kredką, pastelami, malowanie akwarelami, wyklejanie z różnych materiałów (papier, bibuła, plastelina, gazeta, tkanina) czy składanie origami i jeszcze wiele innych. Oczywiście nie zabrakło również okolicznościowych laurek. Tematyka prac była często inspirowana daną porą roku czy świętami, uroczystościami przypadającymi w ciągu tego czasu.

Twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru w formacie A4 i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego co znajdziemy wokół. A jak wiadomo odrobina wyobraźni i zaangażowania sprzyja tworzeniu interesujących rzeczy w gronie rówieśników.

Po długiej przerwie - 22 kwietnia znowu ruszamy z warsztatami, zajęcia są płatne (10 zł miesięcznie) i odbywają się co drugi piątek każdego miesiąca, w godzinach 16:30-17:30.

Wszystkich chętnych w wieku 5-8 lat serdecznie zapraszamy!

Wiadomość na miejscu w bibliotece ul. Orla 6 lok 75 i na stronie internetowej https://www.mbpzabki.pl lub pod numerem telefonu 227816253.
Uwaga! Liczba osób ograniczona. Będą stworzone dwie grupy dzieci po 8 uczestników każda. Łącznie może się zapisać 16 osób.
Zapisy ruszają od 8 kwietnia 2022 r.

Regulamin zajęć plastycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach - Klub Malucha

 1. Organizatorem zajęć jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach z siedzibą przy ul. Orlej 6 lok. 75, 05-091 Ząbki.
 2. Osobą zgłaszającą uczestnika na zajęcia plastyczne jest rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 5-8 lat mieszkające na terenie Ząbek.
 4. Zapisy na zajęcia plastyczne ruszają 8 kwietnia 2022 r. aż do wyczerpania miejsc.
 5. Zajęcia plastyczne są płatne miesięcznie. Ich wysokość wynosi 10 zł od osoby. Płatność należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Organizator zapewnia materiały do prowadzenia zajęć.
 7. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w sposób zgodny z warunkami określonymi w regulaminie.
 8. Rodzic zobowiązuje się odebrać dziecko o wyznaczonej godzinie, albo podać dane osób uprawnionych do odbioru uczestnika zajęć, a także być w kontakcie telefonicznym w czasie trwania zajęć w Bibliotece.
 9. Dziecko może samodzielnie opuścić miejsce zajęć jedynie za pisemną zgodą opiekuna.
 10. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 8 osób. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.
 11. Stworzone będą dwie grupy dzieci biorących udział w zajęciach. Każda grupa może mieć maksymalnie 8 uczestników. Łącznie na zajęcia może się zapisać 16 uczestników.
 12. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuści 3 zajęcia zostaje skreślony z listy.
 13. Organizator zapewnia opiekę podczas zajęć.
 14. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt kościelnych i państwowych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć (do dnia rozpoczęcia włącznie) lub przerwania zajęć w wypadku działania siły wyższej, okoliczności, których nie można było przewidzieć, ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Zgłaszającego.
 16. Osoby zgłaszające zobowiązane są do podania informacji o stanie zdrowia uczestników ( np. o alergiach, uczuleniach, cukrzycy itp.)i zapoznaniu organizatora z krokami postępowania z dzieckiem w przypadku złego samopoczucia uczestnika. Osoba zgłaszająca oświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki (np. gdy dziecko samo się skaleczy) ani zaginione lub zniszczone mienie uczestników, oraz pozostawione przez uczestników zagubione rzeczy.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas trwania zajęć, chyba że zostaną one oddane Organizatorowi do przechowania.
 19. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Zgłaszający jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
 20. Osoba zgłaszająca przyjmuje do wiadomości, że w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, wizerunek uczestnika może być wykorzystany poprzez zamieszczenie zdjęć z zajęć na stronie Biblioteki https://www.mbpzabki.pl, na profilu na Facebooku Biblioteki https://www.facebook.com/bibliotekazabki,
  w kronice Biblioteki oraz gazecie lokalnej „Co słychać?”. Brak sprzeciwu osoby zgłaszającej, w momencie zgłaszania uczestnika, będzie oznaczał zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach wyżej wspomnianych. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie trwania zajęć lub po ich zakończeniu na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej.
 21. Osoba zapisująca dziecko na zajęcia plastyczne, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2022 r. i obowiązuje do 24 czerwca 2022 r.

Banery/Logo