Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Godziny otwarcia - wtorek, środa: 10.00-16.00 | czwartek, piątek: 13.00-18.00 | sobota: 9.00-13.00

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

 1. Karty biblioteczne
  1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
  2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
  3. Karta biblioteczna obowiązuje przy wypożyczaniu materiałów bibliotecznych w MBP w Ząbkach.
  4. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych bez okazania karty nie jest możliwe.
  5. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni, w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych –inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
  6. Osoba która utraciła kartę , zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione.
  7. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.
  8. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata.

Banery/Logo